Đã Đóng

Need a Bengali translator ( Long term )

Need a native Bengali translator and proofreader for our long term project from English to Bengali. Please bid only native bidders.

No agencies or firm and not allowed any google or machine translation .

Words: 150k

Budget: Depend on the quality of translation .

Deadline: Asap

Note: It's a ongoing project so must be needed about 300-400 words translation for sample test.

Kĩ năng: Dịch thuật, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Hindi, Biên dịch viên tiếng Bengal, English (US) Translator

Về khách hàng:
( 286 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #29022807