Đã Đóng

Need a Chinese translator and proofreader ( Long term)

Need a native Chinese translator and proofreader for our long term project from English to [login to view URL] bid only native bidders.

Budget:$10/1000 words for translation and $6/1000 words for proofreading.

Deadline:1500 words per a day.

Note: Must be needed 100-200 words translation and proofreading for sample test.

Kĩ năng: Dịch thuật, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Trung giản thể, English (UK) Translator, Đọc bông

Về khách hàng:
( 288 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #29120152