Đã Đóng

need Finished transcriber

Finnish transcription needed its long term project.

Strong reading comprehension skills in English

Please apply only native Finnish person. Thank you

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Đức, Chép lời, English (US) Translator, English (UK) Translator

Về khách hàng:
( 30 nhận xét ) CHIRIRBANDAR, Bangladesh

ID dự án: #34360244