I need a French to English translator, to do live translation for focus groups and in person interviews

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

We are an Australian market research company that will be running a project in Paris. We require translators that are able to watch a focus group live (in french) and translate to English verbatim to a group of english speaking clients, in real time. Focus groups will run for 2 hours, and interviews will run for an hour each. Days will consist of either 2 focus groups (10am and 5:30pm), or two interviews (1pm and 3pm). You can apply to do two focus groups AND two interviews in one day.

If you are interested, please reach out with your hourly payment rate. Thank you.

Dịch thuật Biên dịch viên tiếng Pháp English (US) Translator English (UK) Translator French Tutoring Language Tutoring Local Job Ngôn ngữ tự nhiên Chép lời

ID dự án: #36643843

Về dự án

1 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Paris, France

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

elisarondineau

Hello, I am Elisa, a freelance English-French translator and interpreter. I have more than 10 years of experience. I offer services in translation (document, book, website, etc) and interpretation (simultaneous and co Thêm

$80 AUD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0