Đang Thực Hiện

Need French Proofreader, Urgent

Được trao cho:

Heathen

Check your PM.

$45 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

devoria

please check pm

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Deunhido

Hello, I'm native French proofreader from Paris available right now. Regards.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0