Đã Đóng

I need German to Spanish translator

Hello,

we need to translate some website text from German to Spanish. Total 34403 words . first need deadline of 25th Jan and the second deadline of 6th Feb 2022.

Thanks .

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Tây Ban Nha, English (US) Translator, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha

Về khách hàng:
( 25 nhận xét ) CHIRIRBANDAR, Bangladesh

ID dự án: #32653119