Đã Đóng

Need Israel native speaker

Job Description:

I have a job for only Native Israel/ Hebrew.

Translation project

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Hebrew, English (US) Translator, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Bồ Đào Nha

Về khách hàng:
( 58 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #34785625