Đã Đóng

Need a Korean transcriber (Long term)

Need a native Korean transcriber who knows about timestamp or subtitles as [login to view URL] bid only native person.

Total:19 episodes

Budget:30 aud/60 minutes

Deadline:24-36 hours for each video hour

Note:Don't place bid if you can not accept our budget and deadline.

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Nhật, Chép lời, Biên dịch viên tiếng Hàn, English (US) Translator

Về khách hàng:
( 269 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #28300929