Đang Thực Hiện

Need native French only! To translate English-French

Bid if you are native French!

I need native French only! To translate English-French.

Dead line in 2 hours with less than 1,000 words.

Bid if you can make it done in 2 hours. Make sure that you can do it do not waste my time please.

Kỹ năng: Tiếng Pháp, Dịch thuật

Xem thêm: need translate english arabic, need someone translate book

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14912474

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

sameralbaroudi

within 3 hours

$15 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
0.7