Đã Đóng

Need a Polish translator ( Ongoing project )

Need a native Polish translator for our long term project from Polish to English. Please bid only native bidders. No agencies or firm and not allowed any google or machine translation.

Words: 9k

Deadline: 4 days

Place bid with your best price.

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Ba Lan, English (UK) Translator, English (US) Translator, Tiếng Slovenia

Về khách hàng:
( 303 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #33765771