Đã Đóng

I need a Spanish court interpreter

One (1) hour trial on June 24, 2022 in San Bernardino Superior Court.

Kĩ năng: Dịch thuật, English (US) Translator, Tiếng Tây Ban Nha, English (UK) Translator, Ngữ pháp tiếng Anh, Chính tả tiếng Anh, English Teaching, English Translation, English Tutoring, Local Job, Tiếng Tây Ban Nha, Spanish Tutoring

Địa điểm: 655 West 2nd Street, San Bernardino, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Downey, United States

ID dự án: #33949927

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

beltran102767

I am able to drive to San Bernardino Court and translate for you in person if you allow me to assist you this week but a milestone to pay me after the assignment is completed must be created in this platform

$300 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.8