Đã Đóng

Need a Spanish translator (Long term) -- 2

Need a native Spanish translator for our long term project from Spanish to English. Please bid only native bidders. No agencies or firm and not allowed any google or machine translation.

Total words: 1300

Budget:$10 aud

Deadline: 12-15 hours

Note: Don't place bid if you can not accept our budget and deadline.

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, English (US) Translator, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Pháp

Về khách hàng:
( 270 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #30065924