Đã Đóng

Need a Spanish translator (Ongoing project)

We have few videos that need to translate from Spanish to English. Please bid only native bidders. No agencies or firm and not allowed any automated translation.

Budget:$1/minute

Deadline: Asap

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Tây Ban Nha, English (US) Translator, Tiếng Tây Ban Nha, Biên dịch viên tiếng Pháp

Về khách hàng:
( 305 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #34012837