Đã Đóng

Need a Spanish translator (Ongoing project) -- 2

Need a native Spanish translator for our long term project from English to Spanish. Please bid only native bidders who can start right now.

Words: 2000

Budget: $20

Deadline: 24 hours

Note: Don't place bid if you can not start right now.

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, Castilian Spanish Translator, English (US) Translator, Biên dịch viên tiếng Bồ Đào Nha

Về khách hàng:
( 310 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #34290042