Đã Đóng

Need Tibetan to English translator asap

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1213 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(405 Nhận xét)
7.1
₹1050 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AmmGBXxx

A proposal has not yet been provided

₹1450 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lhobzong

I am native Tibetan. I am doing my masters and you will be helping me to pay some part of my expenses for my education if you give the project to me.

₹1050 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0