Đã Đóng

I need a translation.

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1063 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1050 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
CarlosYnfante03

A translation Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹600 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0