Đã Đóng

I need Turkish Translator

I am looking for a native English to Turkish Translator. I have small documents need translation. please bid only native person.

Thanks

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Thổ Nhĩ Kì, English (US) Translator, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Thái

Về khách hàng:
( 7 nhận xét ) Fulbari, Bangladesh

ID dự án: #34844779