Đã hoàn thành

New Private Project for Commited

Đã trao cho:

committed

Lets get this done. thanks

$225 USD trong 1 ngày
(332 Đánh Giá)
7.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $213 cho công việc này

nicosavage

Here a native Spanish Freelance Translator, kindly check PM. Thanks. Nicolas Silva

$200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0