Đã Hủy

(23342) Do not Bid

(23342) Do not Bid

(23342) Do not Bid

(23342) Do not Bid

(23342) Do not Bid

(23342) Do not Bid

(23342) Do not Bid

(23342) Do not Bid

(23342) Do not Bid

(23342) Do not Bid

Kĩ năng: Dịch thuật

Xem nhiều hơn: bid projects, arch fitters example bid, letter submitting bid, arch fitters bid web based, arch fitters bid, 1099 consultant bid projects, bid python programming projects, bid crm system development, bid sheet template, website design freelancer bid

Về Bên Thuê:
( 157 nhận xét ) Taguig, Philippines

ID dự án: #4543660

4 freelancer đang chào giá trung bình $2054 cho công việc này

musikduck

pls don`t hire

$6111 USD trong 3000 ngày
(7 Nhận xét)
3.6
Jozerox

OK, I won't bid (he, he).

$833 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
2.4
emilianojn

Strange case, I´m curios about it :)

$526 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sandareka03

pls don`t hire me

$744 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0