Đã Đóng

Pashto language interpreter

Job Description:

We need a Pashto language interpreter In San Antonio, TX for an in-person interpreter for a medical appointment on 12/1/22 at @1:45pm central.

Kĩ năng: Dịch thuật, Pashto Translator

Địa điểm: San Antonio, United States

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Allen, United States

ID dự án: #35330632