Đã Đóng

Poems translation from English to traditional Chinese

Job Description:

I need to translate some poems from English into traditional Chinese. I need someone who is native traditional Chinese speaker and fluent in English.

Kĩ năng: Dịch thuật, Tiếng Trung truyền thống (Hong Kong), Tiếng Trung truyền thống (Đài Loan), English (UK) Translator

Về khách hàng:
( 4 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #35804356