Đã Đóng

Portuguese proofreading -- 2

Job Description:

We We are looking for a native Portugal person who has very good knowledge of Portuguese language to proofread Portuguese. You have to proofread the full document in good quality.

I'm looking for a native Portuguese person only.

Kĩ năng: Dịch thuật, Đọc bông, Biên dịch viên tiếng Bồ Đào Nha, Portuguese (Brazil) Translator, Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha

Về khách hàng:
( 741 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #36244163