Pre Employment vetting [ Prague, Czech Republic] -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need a freelancer to conduct Employment History Verification for one candidate based in Prague, Czech Republic. No additional checks are required. The ideal candidate should have experience in conducting pre-employment vetting and knowledge of local laws and regulations. The freelancer should also have excellent communication skills to liaise with the candidate and HR department.

Administrative Support Employee Engagement Employee Experience Employee Training Freelance Office nói chung Nhân sự LinkedIn Recruiting Local Job Tuyển dụng Secretarial Technical Recruiter

ID dự án: #36705462

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Šrobárova 1150 /50, Vinohrady, Praha 10, Czechia