Đang Thực Hiện

private project for dbrunettin #11

private project for dbrunettin #11

traduction fr -> en, 573 mots , toujours pour le même site

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: 573, dbrunettin, philbiz31, site pour traduction, site traduction, translation mots, traduction site, private translation, traduction project, mots traduction, private web cam site

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) toulouse, France

Mã Dự Án: #1635301

Đã trao cho:

dbrunettin

Further to our emails. Thank you! ---Debbie

$45 USD trong 2 ngày
(19 Đánh Giá)
4.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

abhijitmukherjee

hi, I have been working as a freelancer for several years and I have learnt french

$32 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0