Đã hoàn thành

Private Project for Gisela and Ueritom

Được trao cho:

GiselaMDQ

Here's my bid! Thank you very much!!!

$300 USD trong 2 ngày
(66 Đánh Giá)
6.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $275 cho công việc này

tempestade

Hi, I know that is a private project, but if them don't bid please let me translate it for you. I'm a brazilian native and have good command of english. Thanks, William

$250 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.4