Đang Thực Hiện

Private Project for GiselaMDQ

This project is for GiselaMDQ only, as discussed. All others please refrain from bidding.

Thank you!

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: giselamdq, project report bidding system, discussed translation, thank letter bidding project, charles537, bidding translation project, translation project bidding, private bidding projects, net project bidding

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Running Springs, United States

Mã Dự Án: #1676219

Đã trao cho:

GiselaMDQ

Thank you!!!!

$30 USD trong 1 ngày
(68 Đánh Giá)
6.3