Đang Thực Hiện

Private Project for ismarodri123

This is a private project for ismarodri123, as discussed. All others please refrain from bidding. Thanks!

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: ismarodri123, private translation, discussed translation, charles537, bidding translation project, translation project bidding, freelance project bidding ireland, client server bidding project, project bidding script, excel give thanks project, net project bidding

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Running Springs, United States

Mã Dự Án: #1710726

Đã trao cho:

ismarodri123

Here is my bid.

$30 USD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
4.4

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

farazmushtaq

Dear sir it would be a pleasure if u take me in this

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0