Đang Thực Hiện

Private project for Jdemii - 2

As discussed.

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: littlevince, project rcrew discussed, discussed translation, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, jdemii, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) PARIS, France

Mã Dự Án: #1030243

Đã trao cho:

jdemii

Bid posted as agreed

$80 USD trong 2 ngày
(59 Đánh Giá)
5.7