Đã hoàn thành

Private Project for mango953

This is a private project for mango953, as discussed. All others please refrain from bidding. Thanks!

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: convert mango project, private translation, discussed translation, charles537, bidding translation project, translation project bidding, free client server bidding project, client server bidding project, project bidding script, excel give thanks project, looking free project bidding site, goverment software project bidding portal, net project bidding

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Running Springs, United States

Mã Dự Án: #1711196

Đã trao cho:

mango953

Thank you for the invitation

$30 USD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
4.5