Đã Đóng

Project for Dreamers Consulting LTD

Hi Dreamers Consulting LTD, This is my website and i want to translate it into Persian (farsi) and dutch. At this moment i've 7 pages. What is the price translation of this about?

I want the translation in MS Word file

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Tiếng Anh (Anh), Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Đức, Chép lời, Dịch thuật

Xem nhiều hơn: freelancer com dreamers consulting ltd, rakkhi samarasekera security consulting ltd, solar project management consulting, ibeyond software consulting ltd, cad consulting ltd nigeria, weight loss forever consulting ltd, average project manager consulting rate, project management consulting rates, project management consulting opportunities kolkata, jahaji consulting ltd trinidad, asia consulting ltd, scancyp consulting ltd, ultro consulting ltd, visa world consulting ltd, diana trading consulting ltd

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Netherlands

ID dự án: #15864706

1 freelancer đang chào giá trung bình €100 cho công việc này

DreamersLTD

Hired by the Employer

€100 EUR trong 3 ngày
(742 Nhận xét)
8.6