Đang Thực Hiện

Project for Gustavo

Được trao cho:

gustavog1977

Hi Prithvi. Already discussed in chat. Already discussed in chat. Already discussed in chat. Thanks!

$6 USD / giờ
(65 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

$2 USD / giờ
(381 Nhận xét)
7.0