Đã Hủy

proofreading

14 freelancer đang chào giá trung bình $403 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(72 Đánh Giá)
6.7
$250 USD trong 5 ngày
(126 Đánh Giá)
6.6
$555 USD trong 10 ngày
(76 Đánh Giá)
5.9
$555 USD trong 10 ngày
(24 Đánh Giá)
5.2
$250 USD trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
4.7
$555 USD trong 10 ngày
(9 Đánh Giá)
4.4
$555 USD trong 10 ngày
(11 Đánh Giá)
3.9
$555 USD trong 10 ngày
(5 Đánh Giá)
3.0
$250 USD trong 5 ngày
(5 Đánh Giá)
2.7
$250 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.6
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$250 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0