Đã Hủy

proofreading

13 freelancer đang chào giá trung bình $414 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(99 Đánh Giá)
7.0
$250 USD trong 5 ngày
(132 Đánh Giá)
6.7
$555 USD trong 10 ngày
(94 Đánh Giá)
6.1
$555 USD trong 10 ngày
(85 Đánh Giá)
5.9
$250 USD trong 3 ngày
(15 Đánh Giá)
4.8
$555 USD trong 10 ngày
(10 Đánh Giá)
4.5
$555 USD trong 10 ngày
(12 Đánh Giá)
4.0
$250 USD trong 5 ngày
(10 Đánh Giá)
3.7
$555 USD trong 10 ngày
(6 Đánh Giá)
3.7
$250 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
0.6
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0