Đã Hủy

proofreading

13 freelancer đang chào giá trung bình $414 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(99 Nhận xét)
7.0
$250 USD trong 5 ngày
(132 Nhận xét)
6.7
$555 USD trong 10 ngày
(94 Nhận xét)
6.1
$555 USD trong 10 ngày
(85 Nhận xét)
5.9
$250 USD trong 3 ngày
(15 Nhận xét)
4.8
$555 USD trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
4.5
$555 USD trong 10 ngày
(12 Nhận xét)
4.0
$250 USD trong 5 ngày
(10 Nhận xét)
3.7
$555 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
3.7
$250 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
0.6
$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0