Đã hoàn thành

Record 3 sentences in audio file in Vietnamese

We are looking for native Vietnamese speaker to record the following 3 sentences:

1) Cuộc gọi của bạn không thể được hoàn thành là đã gọi. Vui lòng kiểm tra số và quay lại.

2) Người bạn đang gọi hiện không thể nghe máy. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cúp máy khi bạn ghi âm xong.

3) Ghi âm kết thúc.

Please save them in 3 separate files in mp3 format.

Thanks!

Kĩ năng: Dịch thuật

Xem nhiều hơn: vietnamese, vietnamese translation, translation to vietnamese, quay, ghi, c+×, AUDIO FILE , vietnamese translation record, record mp3, native speaker mp3, looking vietnamese, file vietnamese translation, native vietnamese, vietnamese native, record files, sentences thanks, translate vietnamese english audio file, record sentences, native audio, audio translation vietnamese

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) San Francisco, United States

ID dự án: #7005778

Được trao cho:

diaahere

Hello, We worked together on the Malay recording job. I will appreciate it if you accept my offer for the Vietnamese project. Please let me know if you need a female voice. Thanks.

$29 USD trong 1 ngày
(124 Đánh Giá)
6.4