Đã hoàn thành

Record 3 sentences in audio file in Vietnamese

We are looking for native Vietnamese speaker to record the following 3 sentences:

1) Cuộc gọi của bạn không thể được hoàn thành là đã gọi. Vui lòng kiểm tra số và quay lại.

2) Người bạn đang gọi hiện không thể nghe máy. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cúp máy khi bạn ghi âm xong.

3) Ghi âm kết thúc.

Please save them in 3 separate files in mp3 format.

Thanks!

Kĩ năng: Dịch thuật

Xem nhiều hơn: convert audio files m4r mp3 format software, change audio file extension mp3 m4r free soft, flash record audio file microphone, audio file mp3, vbscript save current worksheet separate files, convert audio audiblecom files mp3, much charge transcribe hour person mp3 audio file, convert audio files mp3 file, remove buzzing sound mp3 audio file, software transcriber mp3 files text format, converting audio files mp3, convert audio files mp3 online, iphone sdk audio file format, convert audio files mp3 free, convert audio files mp3, speakhere save audio file, converting mp3 files ppt format, tool run linux audio file mp3 format automatically filter profane words fk st etc , record audio dvb reciever mp3 format, record mp3 audio file using objective

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) San Francisco, United States

ID dự án: #7005778

Được trao cho:

diaahere

Hello, We worked together on the Malay recording job. I will appreciate it if you accept my offer for the Vietnamese project. Please let me know if you need a female voice. Thanks.

$29 USD trong 1 ngày
(124 Đánh Giá)
6.4