Record 3 sentences in Vietnamese

Đã hoàn thành Đã đăng vào Jan 26, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a native female Vietnamese voice to record the following 3 sentences in separate files in mp3 format:

1) Cuộc gọi của bạn không thể được hoàn thành là đã gọi. Vui lòng kiểm tra số và quay lại.

2) Người bạn đang gọi hiện không thể nghe máy. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cúp máy khi bạn ghi âm xong.

3) Ghi âm kết thúc.

Dịch thuật

ID dự án: #7037555

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Jan 27, 2015 đang mở

Được trao cho:

utkarshsharma150

VIETNAMESE EXPERT i can help you in this project we have native translator all over the globe my female vietnamese translator can record these phrases for you with assurance of quality and timely delivery

$30 USD trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
2.7