Đã hoàn thành

Record 3 sentences in Vietnamese

I am looking for a native female Vietnamese voice to record the following 3 sentences in separate files in mp3 format:

1) Cuộc gọi của bạn không thể được hoàn thành là đã gọi. Vui lòng kiểm tra số và quay lại.

2) Người bạn đang gọi hiện không thể nghe máy. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp. Cúp máy khi bạn ghi âm xong.

3) Ghi âm kết thúc.

Kĩ năng: Dịch thuật

Xem nhiều hơn: vietnamese, vietnamese translation, translation to vietnamese, quay, ghi, c+×, vietnamese female voice, vietnamese translation record, female translation, record mp3, voice sentences, read record sentences, record sentences english, looking vietnamese, looking native vietnamese, native vietnamese, vietnamese native, record files, record sentences, translation record voice

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) San Francisco, United States

ID dự án: #7037555

Được trao cho:

utkarshsharma150

VIETNAMESE EXPERT i can help you in this project we have native translator all over the globe my female vietnamese translator can record these phrases for you with assurance of quality and timely delivery

$30 USD trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
2.7