Đã Đóng

Romanian freelancer

Job Description:

I need a Romanian to english expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. Its a small job .

Kĩ năng: Dịch thuật, Biên dịch viên tiếng Ru-ma-ni

Về khách hàng:
( 586 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #28639678