Bản dịch tiếng Việt sang tiếng Anh

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Tôi đang tìm kiếm một dịch giả chuyên nghiệp có thể dịch một tài liệu tổng quát từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tài liệu này có hơn 10 trang và tôi cần hoàn thành trong vòng 1 tuần.

Yêu cầu về Kỹ năng và Kinh nghiệm:

- Thạo tiếng Việt và tiếng Anh

- Có kinh nghiệm chứng minh trong việc dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh

- Chú ý đến chi tiết và tính chính xác trong việc dịch thông tin phức tạp

- Có khả năng đáp ứng các hạn chế thời gian chặt chẽ và làm việc hiệu quả

- Hiểu biết về những sắc thái văn hóa và thuật ngữ trong cả tiếng Việt và tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ rằng mình có kỹ năng và kinh nghiệm để xử lý dự án này, vui lòng gửi đề xuất của bạn cùng với các mẫu công việc đã làm liên quan.

Dịch thuật Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha English (UK) Translator Biên dịch viên tiếng Bồ Đào Nha

ID dự án: #37058598

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

11 freelancer chào giá trung bình $19/giờ cho công việc này

abood3686

Hello, I have read your offer, and I find these services to be straightforward for me. Despite having extensive experience in the field of translation and linguistic proofreading, I do identify a significant gap in th Thêm

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
butthinaeem

My proposal for English to Any language translation is rooted in cutting-edge neural network technology. By training on vast bilingual datasets, the system gains an understanding of linguistic nuances and context. This Thêm

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
leeshaaggarwal

best at payroll jobs and book keeping, currently working with Australian based company as book keeper

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
vib3designs

Hi there! My name is Alexander, and I'm a top 0.5% Vietnamese freelancer with over 3 years of writing experience. I understand that you're looking for someone who can help you complete your project within one week's ti Thêm

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
light2108

Khả năng kết hợp kiến thức sâu rộng và khả năng tạo nội dung đa dạng giúp tôi trở thành ứng viên xuất sắc cho mọi dự án.

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
nguyenhuynhtigo2

Tên tôi là Ti gơ. Tôi là một người dịch giả và đang làm việc trong tất cả các ngôn ngữ. Có thể dịch từ bất kỳ ngôn ngữ nào sang bất kỳ ngôn ngữ nào. Tôi đã có hơn 2 năm kinh nghiệm. Tôi có thể làm điều đó rất dễ dàng. Thêm

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
kunmykaito

tôi từng tham gia dịch tin tức, và từng có website tin tức liên quan đến anime và manga của riêng mình. Tôi cũng từng tham gia dịch thuật manga cho các nhóm dịch, tôi có kinh nghiệm 5 năm

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
HairAnh

Dear Sir. i am a resident in vietnam i can translate vietnamese to english and also my english knowledge is quite strong. My typing speed can meet your needs. Please message me

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0