Đã Đóng

Slovakian translator

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1150 cho công việc này

ekokolek

I am highly skilled translator with years of experience. As a native Slovak speaker I guarantee professional approach and fast delivery.

₹1150 INR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.5