Đã Đóng

Talegu to English translator needed

Need a native Telegu translator for our long term project from Telegu video to English. Please bid only native bidders. No agencies or firm.

Kĩ năng: Dịch thuật, English (US) Translator, English (UK) Translator, Biên dịch viên tiếng Hindi, Đọc bông

Về khách hàng:
( 310 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #34317123