Đang Thực Hiện

Tamil Lyrics Project 3

Ten Tamil devotional Audio files will be provided for which the lyrics are required to be written in Tamil, English and with English meanings. The length of the audio files may average to around 5 minutes.

Kỹ năng: Dịch vụ audio, Âm nhạc, Chép lời, Dịch thuật

Xem thêm: english tamil, tamil, devotional, audio written translation, devotional tamil lyrics, tamil lyrics audio, ten minutes, lyrics required, translation audio english, devotional english lyrics, tamil devotional lyrics, english devotional lyrics, tamil devotional lyrics english, devotional lyrics english, devotional lyrics, english audio written, tamil lyrics devotional, jmoodley, tamil translation, audio written english, tamil english lyrics, lyrics provided, average minutes, english translation tamil, audio editing required

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Johannesburg, South Africa

Mã Dự Án: #1649934

Đã trao cho:

ishu1912

Finally, I get to bid!!!

$60 USD trong 5 ngày
(14 Đánh Giá)
3.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

imhomemaker

Hi, My mother tongue is tamil, so i can surely do translate this. Thanks in Advance.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Faithstar

I have the expertise to do this.

$110 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
moorthymaster

Hi i can do this translation perfectly. Thank you.

$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0