Đã hoàn thành

Tamil Lyrics Project 3

Được trao cho:

ishu1912

Finally, I get to bid!!!

$60 USD trong 5 ngày
(14 Đánh Giá)
3.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

imhomemaker

Hi, My mother tongue is tamil, so i can surely do translate this. Thanks in Advance.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Faithstar

I have the expertise to do this.

$110 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
moorthymaster

Hi i can do this translation perfectly. Thank you.

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0