Đã Hủy

Test Project - Do not bid (2)

Test Project - (2r223)

Test Project - (2r223)

Test Project - (2r223)

Test Project - (2r223)

Test Project - (2r223)

Test Project - (2r223)

Kĩ năng: Dịch thuật

Xem nhiều hơn: test project bid, test translation, project bid test, translation test, bid computer project, bid accounting project, bid hours project web design, bid internet project, php project test, bid graphics project, word 2003 project test answers, bid joomla project, bid show project, bid seo project

Về Bên Thuê:
( 157 nhận xét ) Taguig, Philippines

ID dự án: #4540002

1 freelancer đang chào giá trung bình $277 cho công việc này

mudassarsaleem

Hello! I hopwe you are doing well. I am interested in this project and I hope my work will satisfy you.

$277 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0