Đã hoàn thành

BS_THAI_2011_1

Được trao cho:

chaowarit

Hi there, I am native Thai translator, pleased to handle your project, Eng>Thai. Regards, Chaowarit

$40 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

pasyoaw

Thai native wife, translate english to thai

$43 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
wendy0

hi, when can i start.

$60 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0