Đã Đóng

Dịch thuật -- 2

2 freelancer đang chào giá trung bình ₫550000 cho công việc này

Pandanobita

Mình là chuyên ngành ngôn ngữ Anh, xin hỏi bạn cần dịch về mảng nào? Tôi có thể giúp đc không? Relevant Skills and Experience Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh Kĩ năng đọc viết tốt. Proposed Milestones ₫550000 VND - Dịch

₫550000 VND trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lplsnail

I will complete this project by all my heart Relevant Skills and Experience I used to translate a haft book Proposed Milestones ₫550000 VND - This is enough for me Additional Services Offered ₫1 VND - I can making a Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0