Đã Đóng

Dịch thuật

4 freelancer đang chào giá trung bình ₫462500 cho công việc này

trantuhongngoc

Tôi có trình độ IELTS 7.5, tốt nghiệp Luật ở Anh và tôi có thể dịch cho bạn được chính xác theo yêu cầu của bạn. Relevant Skills and Experience Tôi hay dịch cho các bạn sinh viên tiếng Anh chưa tốt từ Anh <=> Việt. Tô Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₫200000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0