Đã Đóng

Dịch tin tức KPOP sang tiếng Anh

9 freelancer đang chào giá trung bình ₫555556 cho công việc này

₫550000 VND trong 1 ngày
(165 Đánh Giá)
7.0
₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₫700000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hungn2

Hi I am writing this proposal to let you know that I am willing to take this job. I can do this job excellent as I am working in an English environment and I had experience in translating news for [url removed, login to view], trans Thêm

₫500000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
elainedao

Hi, I'm a native Vietnamese and have fluency in English skills. I used to work as a translator before, so I beliefe translating general articles from Vietnamese to English is no problem. Relevant Skills and Experience Thêm

₫550000 VND trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
cheeley18

Hi, Mình là 1 freelancer với kinh nghiệm dịch thuật Anh <> Việt 3 năm và hiện tại mình chủ yếu làm việc trên Flitto, một website dịch thuật của Hàn Quốc. Các văn bản mình đã từng dịch thuật có liên quan đến giải trí Thêm

₫500000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
duyen240

Dear Sir/Madam, This is a very interesting job that I really expect to work with. My schedule is very flexible and I hope that can be my advantage to get the job. Please contact me if you need any further information. Thêm

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0