Đã Đóng

Tradestation strategy code write

Need to write my strategy code for tradestation 2000i/8.7

Prefer programmer have back test and ultimate strategy experience.

The trading system is only for Australian SPI (Share price index). I am looking for trading FX market in the near future.

I have few years’ 5 min intraday data.

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: tradestation strategy code, tradestation strategy, write code tradestation, strategy code tradestation, write tradestation strategy, code 8, strategy programmer, write trading, write strategy, trading strategy, tradestation, strategy, need to write code, MARKET STRATEGY, future market system, trading system future market, code trading strategy, write test, code test, strategy tradestation, trading code, test trading, trading programmer, write spi, tradestation 2000i

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #1660573

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

glivv

Please see PM.

$250 AUD trong 14 ngày
(8 Đánh Giá)
3.8