Translate ngôn ngữ của ứng dụng

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần 1 bạn có thể translate toàn bộ string tiếng việt của app mình sang tiếng anh.

App mình có khoảng 15 screens, mỗi screen có khoảng 3-4 câu ngắn gọn.

Đặc thù của app mình là về mảng giao hàng.

Thanks

Kiểm tra phần mềm Dịch thuật

ID dự án: #13258186

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₫2117222 cho công việc này

TransPros

Ban ?ã tung dich thuat cho bat kì app nào chua ? We can do the translation. We haven't launched any app. Proposal: "Readiness, Accuracy, Precision" We are a Preferred team of experienced Native Translators and Proof Thêm

₫790000 VND trong 3 ngày
(194 Nhận xét)
7.2