Đã Đóng

Translate ngôn ngữ của ứng dụng

Mình cần 1 bạn có thể translate toàn bộ string tiếng việt của app mình sang tiếng anh.

App mình có khoảng 15 screens, mỗi screen có khoảng 3-4 câu ngắn gọn.

Đặc thù của app mình là về mảng giao hàng.

Thanks

Kĩ năng: Kiểm tra phần mềm, Dịch thuật

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) HO CHI MINH, Vietnam

ID dự án: #13258186

2 freelancer chào giá trung bình₫2117222 cho công việc này

TransPros

Ban ?ã tung dich thuat cho bat kì app nào chua ? We can do the translation. We haven't launched any app. Proposal: "Readiness, Accuracy, Precision" We are a Preferred team of experienced Native Translators and Proof Thêm

₫790000 VND trong 3 ngày
(194 Nhận xét)
7.2
₫3444444 VND trong 3 ngày
(330 Nhận xét)
6.8