Đã Đóng

Translate ngôn ngữ của ứng dụng

2 freelancer chào giá trung bình₫2117222 cho công việc này

TransPros

Ban ?ã tung dich thuat cho bat kì app nào chua ? We can do the translation. We haven't launched any app. Proposal: "Readiness, Accuracy, Precision" We are a Preferred team of experienced Native Translators and Proof Thêm

₫790000 VND trong 3 ngày
(194 Nhận xét)
7.2
₫3444444 VND trong 3 ngày
(330 Nhận xét)
6.8