translate

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

transletter

Dịch thuật

ID dự án: #13945538

Về dự án

14 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

14 freelancer chào giá trung bình$23 cho công việc này

JoyceConyers

Hello Sir/Mam Thank you for checking my proposal. Please consider my application. I am a certified Translator. Certified Translators are ready to help you.  Will translate your documents in time. I never mistake Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(240 Nhận xét)
6.8
DHANS97

we are good and quick at translation. our work will be completely transparent and you can track project status anytime.

$15 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
0.3
DodisRotenFeld

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Lemieux16

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
YasminAbdullahh

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jimmyjiao311

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
WindiMozza

I am a graduate from english lit. I can do translation from english to Bahasa n viceversa

$25 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
A7med3alaa2

A proposal has not yet been provided

$23 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ayaelsayed395

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Boy255

A proposal has not yet been provided

$17 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0